A PSZÁF megújítja a biztosítási szerződésekre vonatkozó tájékoztatóját


A PSZÁF osztályvezetője a parlament fogyasztóvédelmi bizottságának égisze alatt működő ellenőrzési albizottság ülésén nyilatkozott arról, hogy a szervezet békéltető testületéhez elég nagy számú panasz érkezett a biztosítási szerződéseket illetően. Ennek megfelelően a PSZÁF új tájékoztatót készít és tesz közzé. A tájékoztató tartalma jelenleg a Magyar Biztosítók Szövetségével egyeztetés alatt van.


2012. első negyedévében a biztosításokkal kapcsolatos panaszok száma meghaladta az ötszázat. Ezen belül 200 panaszos levél a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást érinti és 150 esetben indítottak Fogyasztóvédelmi eljárást. Igaz, hogy ez a szám nem nevezhető tételnek a 12 millió megkötött biztosítási szerződéshez képest, mégis foglalkozni kell velük, ezért is merült fel, hogy a PSZÁF megújítja a biztosítási szerződésekre vonatkozó tájékoztatóját.

A legtöbb esetben a panasz tárgya a kötelező biztosítás váltás során napvilágra kerülő téma, a központi kárnyilvántartási rendszerben feltüntetett bonus malus adatokkal kapcsolatos eltérés, illetve téves adatnyilvántartás. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke szerint kézenfekvő megoldás lehetne, hogyha az ügyfelek adóazonosító számát lehetne a kárnyilvántartási rendszerben alkalmazni az abszolút beazonosításra. Ez egy olyan adat, amely kiszűrhet minden félreértést.

Szintén több esetben felmerülő kérdés a unit linked – befektetési egységhez kötött – életbiztosítások esetében a kevésbé kielégítő tájékoztatás. Ennek javítását is szolgálhatja, amennyiben a PSZÁF megújítja a biztosítási szerződésekre vonatkozó tájékoztatóját.

Az ellenőrzési albizottság ülésén még egy probléma felmerült, melyre megoldást kell találni, nevezetesen, hogy a PSZÁF nem illetékes a kötelező gépjármű felelősségi biztosítások esetében a károsult és a vétkes fél közötti vitában részt venni, hiszen közöttük nem áll fenn semmilyen szerződéses viszony. Ez pedig azt jelenti, hogy ebből a szempontból a kárt elszenvedő fél nem tekintendő fogyasztónak.