Regisztrációs adó 2014 - 2015


A kisadózás terén több változás is történt, így például módosul bizonyos mértékben a regisztrációs adó 2014-2015 tekintetében. Regisztrációs adót azon gépjárművek után kell fizetni, melyeket kereskedőként, vagy akár magánszemélyként külföldről hoz be valaki az országba. Ez tulajdonképpen egy adminisztrációs adó, melyet azért fizetünk, hogy a Magyarországra behozott és itt forgalomba helyezésre kerülő gépkocsi, motorkerékpár, vagy akár lakókocsi regisztrációval kapcsolatos ügyeit elintézzék. A regisztrációs költségekre befizetett összegek a központi költségvetésbe kerülnek be. A regisztrációs adó alanya mindenkor az az importőr, vagy magánszemély, aki az adott gépjárművet forgalomba szeretné helyezni. Az adó mértékét a Nemzeti Adó és Vámhatóság szabja meg és befizetni is feléjük kell. A regisztrációs adó megfizetéséről a NAV kiad egy igazolást, melyet a gépjármű átírásának ügyintézésekor be kell mutatni.

 

A legfőbb változás a regisztrációs adó 2014 – 2015 tekintetében, hogy megszűnt a papíralapú adóigazolás kiadása, ettől az egész ügymenet jóval egyszerűbb lesz az eddiginél. A másik, ennél jóval lényegesebb módosulás, hogy a jármű átalakításával negatívba menő regisztrációs adó összegét kizárólag akkor lehet visszaigényelni, hogyha az átalakítás folytán a gépjármű legalább eggyel magasabb környezetvédelmi osztályba sorolható. A regisztrációs adó ilyen jellegű változása várhatóan nem igen lesz jelentős hatással az autópiac alakulására, főként nem a használt autók forgalmát illetően. A hazai használatautó piacon ugyanis a járművek mintegy 85 százaléka rendszámmal kerül eladásra, ez után pedig nem kell regisztrációs adót fizetni, hiszen nem szükséges újra forgalomba helyezni. A fennmaradt 5 százalék használt gépjármű esetében pedig igen kevés az esély, hogy teljese egészében ez a százalék olyan környezetvédelmi felújításon, átalakításon essen át, mely miatt javulna a besorolása, tehát nagymértékű adó visszaigénylés ezután sem várható.

A regisztrációs adót 2014 – 2015-ben is az adott gépjármű hengerűrtartalma, kora, illetve környezetvédelmi besorolása alapján fogják kalkulálni, ami azt jelenti, hogy az adó mértéke jóval kevesebb lehet a külföldről behozott fiatalabb és korszerűbb gépjárművek esetében. Ez pedig nem mellékes tényező, hiszen minél jobb minőségű és környezetvédelmi szempontból jobb állapotú és besorolású gépkocsi kerül be az országba, az annál kedvezőbb a hazai környezetvédelem szempontjából.

A regisztrációs adóra vonatkozóan 2014 – 2015 tekintetében is lesznek olyan esetek, amikor adott importőr, vagy magánszemély mentesülhet az adó megfizetése alól, amennyiben az ezt szabályozó 2003. évi CX. törvény szerinti adómentességi körbe tartoznak. Ugyan ez a törvény írja elő a regisztrációs adó mértékének számítását, megállapítási módját is. E mellett, ahogy ez már az eddigiekből kitűnt, a regisztrációs adó összegének megállapításánál számít, hogy a jármű mennyi idős, melyik környezetvédelmi osztályba sorolt és persze az is, hogy milyenek a műszaki paraméterei.

Fontos tudnivaló a regisztrációs adóval kapcsolatosan, hogy már a 2013-as évben módosult a regisztrációs adóra vonatkozó Betétlap és Adó adatlap. Az adóigazgatási eljárás kezdeményezésekor ezeket az új úrlapokat szükséges használni 2014 – 2015 években is. Az adó mértéke, illetve annak számítási módja tehát nem változik, de az adminisztrációban álltak be változások, így például a regisztrációs adó befizetéséről szóló igazolást ez után már nem adja ki hatóság papír alapon. Ezzel jóval egyszerűbbé válik minden bizonnyal a külföldről behozott gépjárművek hazai forgalomba helyezése. A változásoknak azonban anyagi vonzata is van, mivel az átalakításon átesett gépjárművek esetében a korábbiakban történt forgalomba helyezéskor esedékes regisztrációs adó és az átalakítást követően fizetendő regisztrációs közötti különbséget csak akkor lehet visszaigényelni, hogyha az átalakítás során az adott gépjármű legalább egy környezetvédelmi besorolással feljebb kerül.